جواب فعالیت گروهی صفحه ۷۲ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم چه کسی از این پیام سود می برد؟ عموم مردم؟ سرمایه داران خصوصی؟ دولت ها؟ چه کسی از این پیام ضرر می کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.