چه کسی برای اولین بار در اسلام شهید شد ؟

اولین شهید دنیا کیست چه کسی اولین بار در اسلام شهید شدند سوالات زیادی راجع به شهید اول اسلام پرسیده می شود می گویند اولین شهید عالم کیست آیا جواب دادن به این سوال سخت است یا باید در اینترنت و فضای مجازی آن را جستجو کرد شهید محراب و شهیده اولاند با یکدیگر بسیار فرق دارند شهید محراب به شهیدی گفته می شود که نه   روز تاسوعای حسینی در اولین با خونش ریخته می شود و به خاطر امام حسین و اسلام شهید می‌شود .

چه کسی اولین بار برای اسلام شهید شد

اولین شهیدی که در اسلام به یاد داریم زمانی بود که پیامبر مخفیانه دین اسلام را برای مردم تدوین می کرد و در آن زمان یک زن با تقوای بود که حقانیت دین اسلام را قبول کرد و اسلام آورد پس از اسلام آوردن این زنه بزرگراه سران قبایل که دیدن این زن به دین دیگری روی آورده است بسیار ناراحت و عصبانی شدند به طوری که دست به کاری زدند که کل عالم از این کار پشیمان است آنکارد چه بود آن کار این بود که زن را یکجا بستند و فرزندان آن زن را یکی پس از دیگری در روند دیگه جوشانی انداختند و آنها را سوزاندند پسر این اول دختر دوم و در آخر نوزادی که در دست مادر بود از ما گرفتند و گفتند اسلام را ول کن و گردن و گرنه این نوزاد را هم به دیگه جوشان خواهیم انداخت ولی آن زن بزرگوار مقاومت کرد و فرزندان خود را به اتاق نوزاد کوچک که خود را به خاطر دین اسلام فدا کرد و در آخر خودش نیز در دیگه جوشان زنده زنده سوزانده شد و جان به جان آفرین تسلیم گفت و از اولین زن شهید و یا از اولین فرد و انسان شهید شده در عالم نام گرفت