جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان چگونه برخی از ترکان در ایران به قدرت رسیدند و حکومت تشکیل دادند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : با گسترش دین اسلام تا منطقه ماورالنهر ترکان مسلمان شدند و از قبایل ترک داخل ایران رفت و آمد کردند و با استعداد هایی که داشتند، در دربار نفوذ کرده و مقام های بالایی به دست آوردند و پس از مدت ها موفق به تشکیل حکومت در ایران شدند.