جواب خودارزیابی صفحه ۶۱ کتاب ادبیات پایه هشتم چگونه می توان به عزت و آزادگی رسید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باید ابتدا فکر خود را تغییر داد. رندگی انسان ها در گرو فکر آنهاست یعنی ما آنچنان که فکر می کنیم زندگی می کنیم.