جواب پرسش و فعالیت های تکمیلی صفحه ۱۰۷ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم چگونه می توان حجم یک قطعه چوب یا یونولیت که شکل هندسی مشخصی ندارد را اندازه گیری کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.