جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۲ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چگونه می توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسان با حفظ ارزش خود، کوچک نکردن خود در پیش دیگران و درخواست نکردن کارهایی از دیگران که انجام آن ها وظیفه ی خودش است . می تواند عزت نفس خود را حفظ کند.

فاطمه : عزت نفس خود را با استفاده از درخواست نکردن از دیگران میتوانیم حفظ کنیم.

مریم : ماباید به خود ارزش قاعل شویم وخود را بزرگ بشماریم به خود احترام بگذاریم کارهای خودمان را از کسی نخواهیم عزت نفس ما بیشتر می شود.