جواب گفت و گو صفحه ۳۳ کتاب علوم تجربی پایه پنجم دبستان ابتدایی تحقیق درباره چگونگی تشکیل فسیل در لایه های رسوبی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پس از مرگ جانداران، آن ها به کف دریا می افتند و پس از مدّتی خاک ها کف دریا روی آن ها را می پوشاند. پس از مدّتی از آن ها فقط اسکلتشان باقی می ماند. این استخوان ها بعد از زمان های طولانی، به فسیل تبدیل می شوند.

نویسنده : پس از مرگ جاندارانان هابه کف دریا می افتند وپس از مدتی خاک هاروی انها قرار میگیرد وپس از مدت طولانی اسکلتشان باقی می ماند این استخوان ها بعد از زمان طولانی به فسیل تبدیل می شود.