جواب فعالیت صفحه ۳۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم تحقیق درباره چگونگی تقویت اراده و تسلط بر تمایلات خود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : روزه داری- بپا داشتن نماز در اوّل وقت – تلاوت قرآن و تدبر در معانی آن – مداومت بر عمل خلاف تمایل نفسانی. پرهیز از پرخوابی، پرخوری و پر صحبت کردن، بیکاری، تنبلی و هر آنچه اراده را سست می کند. اشتغال به فعالیت های سخت و دشوار – خونسردی در برخورد با مسائل – ایمان داشتن به پیروزی و مهارت نه گفتن – هر عملی را به محض خطور به ذهن انجام دهید و به لحظه بعد حواله ندهید. مجالست با افراد صاحب ذوق و هنر – خواندن کتب زندگی نامه بزرگان و عبرت از زندگی آنها. دوری از دل مشغولی به کارهای روزمره و عبث و بیهوده و پرهیز از روزمرگی درکارها. ورزش های روح افزا مانند شنا، کوهنوردی، بیابان گردی و … .