جواب فعالیت صفحه ۳۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چگونگی کار با پست الکترونیک ایمیل را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی یاد بده.