جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۳۰ کتاب دین و زندگی پایه دهم اگر روزه دار چیزی را که لای دندانش مانده از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عمدا خلال کند روزه اش باطل می شود.