جواب درک مطلب صفحه ۱۱۳ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان کاج همسایه در پاسخ به درخواست کمک دوستش چه گفت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گفت: دوست را از یاد نمیبرم. شاید این اتفاق هم روزی برای من افتاد.