جواب درک مطلب صفحه ۸۷ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم کارهای مشترک خواجه نظام الملک و خواجه نصیر توسی چه بودند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تاسیس رصدخانه، کتابخانه و مدرسه، تربیت دانشمندان و کمک به علم و فرهنگ جامعه و نفوذ در حکومت.

نویسنده :‌تاسیس رصدخانه،کتابخانه و مدرسه،تربیت دانشمندان وکمک به علم و فرهنگ جامعه و نفوذ در حکومت..