جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو فکری زبانی ادبی صفحه ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس هشتم از پاریز تا پاریس از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : طاق پذیر است عشق کنایه از اینکه عشق در حد هر فردی در میاید.