جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو ادبی زبانی فکری صفحه ۹۰ و ۹۱ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس دهم بانگ جرس از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : در زندگی به سه چیز تکیه نکن غرور دروغ عشق چون انسان با غرور میتازد با دروغ میبازد و با عشق میمیرد .