جواب و پاسخ صفحه ۳۷ کتاب نگارش پایه کلاس دوازدهم به کاراگاه نوشتن تمرین یک عنصر خیال و احساس به صورت کامل برای رشته تجربی ریاضی انسانی فنی حرفه ای از سایت نکس لود دریافت کنید.

پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 37 نگارش 3

جواب و پاسخ به کارگاه نوشتن صفحه 37 نگارش دوازدهم

امروز می خواهیم برای شما عزیزان جواب کارگاه نوشتن کتاب نگارش ۳ تمرین اول در صفحه ۳۷ کتاب نگارش و انشا برای پایه دوازدهم با عنوان متن های زیر را بخوانید و آنها را بر اساس دو عنصر خیال و احساس انتخاب واژه های مناسب بررسی کنید مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری کویر دکتر علی شریعتی ما به زودی جواب این بخش از کتاب نگارش ۳ را پیدا خواهیم کرد و در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.

استفاده از عنصر خیال و احساس

عمر به باد کردن -> بیهوده هدر کردن

بر تن خود بیداد کردم -> به جسم خود ظلم کردم

آسمان کویر, این نخلستان خاموش.

نگاه های اسیرم چون پروانه های شوق.

باران های غیبی سکوتش.

انتخاب واژه های مناسب

آسمان کویر, این نخلستان خاموش و پرمهتاب

رها کردن پروانه های شوق در این مزرعه سبز

شنیدن ناله های گریه آلود روح دردمند و تنها

خوانی و چنانی و می توانی