جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۶۱ کتاب علوم تجربی پایه هفتم در کدام استان های کشورمان برای بهره برداری از آب های زیر زمینی بیشتر از کاریز استفاده میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید علوم هفتم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بخش استان های مرکزی و خشک داخلی ایران.

فاطمه : در استان های حاشیه ی کویر مثل استان های کرمان، یزد، مرکزی و سمنان قم تهران و. . . به کمک یک رشته چاه که از پای کوه تا وسط کویر ادامه دارد و از انتهای چاه به هم ارتباط دارند آب از مناطق پر آب به مناطق پست و کم آب انتقال می یابد به مجموعه چاهها و کانالی که انتهای چا ها را به هم وصل می کند قنات یا کاریز می گویند.

زهرا : استان های کویری مانند یزد، خراسان جنوبی و بخش های جنوبی خراسان رضوی از مناطق هستند که برای تامین اب از کاریز یا قنات استفاده می کنند.

ایناس : بیش تر قنات های ایران در استان یزد، کرمان، اصفهان و سمنان هستند

منتظر شما هستیم …