جواب فعالیت صفحه ۶۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم کاریکاتور این درس در صفحه 63 چه پیامی دارد؟ توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسان ها با ریختن زباله در طبیعت باعث آسیب زدن به حیات وحش شده اند.