جواب کار گروهی صفحه ۹۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب کار گروهی درس دهم کلاس ادبیات از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. با راهنمایی معلم خود در مورد ویژگی های شعر نیمایی گفت و گو کنید
2. دیوان پروین را به کلاس بیاورید و در مورد یکی از شعرهای او صحبت کنید

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.