جواب پاسخ پرسش صفحه ۳۰ کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم اگر کاغذ کبالت ۲ کلرید خشک را به جای گیره با دست برداریم رنگ آن قسمت از کاغذ که با دست گرفته ایم تغییر می کند علت چیست ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

منتظر شما هستیم …