جواب کاوشگری صفحه ۸۹ و ۹۰ کتاب علوم تجربی پایه ششم قارچ انرژی خود را از چه چیزی بدست می آورد از سایت نکس لود دریافت کنید.

قارچ چگونه می‌تواند انرژی خود را به دست بیاورند

میوه در بازار بین قوی مشاهده و آنچه می‌بینیم رسمی کنیم با استفاده از بستنی مقداری از روی میز برداشت و با کشیدن روی نان را به روی نان منتقل کنید نان را درون ظرف شیشه قرار دهید و قبل از بستن در ظرف آب به آن به فارسی حل ۲ و ۳ و برای ورقه آلومینیومی و نخود تکرار کنید ظرف‌ها را به مدت یک هفته در محل تاریک و گرم نگه دارید بعد از یک هفته نمونه های درون ظرف ها را با استفاده از ذره بین به طور دقیق مشاهده و مشاهده خود را در جدولی مانند جدول زیر ثبت کنید کپک  در کدام نمونه ها رشد کرده است کپک های که رشد کرده‌اند انرژی مورد نیاز خود را از کجا به دست آورده‌اند نتیجه کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : از مواد جامد بدست میاورد.

ملیکا باقری : میوه در چه موادی کپک میزند یا نمیکند.

نویسنده : قارچ درنان و بعد نخد و بعد در آلومینیم به ترتیب رشد کرده.

نویسنده : به نظر من از خاک پرآب پرنور.

زهرا : کپک هایی که رشد کرده اند انرژی مورد نیاز خود را از مواد تشکیل دهنده نان و نخود میگیرند.

نویسنده : قارچ ها موجوداتی هستند که مانند انگل از انرژی موجود در بدن سایر موجودات استفاده می کنند و چون در نان نخود و حتی ورقه ی آلومینیومی انرژی شیمیایی ذخیره شده وجود دارد با رشد روی آنها از انرژی آنها استفاده میکند همچنین در این بین به آب هم که دارای مواد معدنی هست نیاز دارد جای تاریک هم به این دلیلی است که نور خورشید باعث از بین رفتن قارچ نشود و همچنین آب مورد نیاز قارچ را بخار نکند.

نسترن : همه ی جوابای بالا غلطه.
جواب درست : نتیجه کاوشگری : نان: کپک زده است نخود: کپک زده است ورقه الومینیمی : کپک ((نزده)) است. کپک ها درچه نمونه هایی رشد کرده اند؟ : نان/نخود کپک هایی که رشد کرده اند انرژی خود را از کجا بدست آورده‌اند؟ : از نواد تشکیل دهنده ی نان و نخود.

پانیذ : قارچ ها گروهی از جانداران اند که بقایای موجودات زنده را تجزیه می کنند وسبب می شوند که مواد تشکیل دهنده ی آنها دوباره به طببعت برگردد..

شادی : 1.تاریکی 2.گرما 3.رطوبت 4.تجزیه کردن موجودات مرده یا باقی مانده ی انها 5.مواد غذایی لازم.

ناشناس :‌قارچ بروی نان و نخود به سرعت کپک میزند اما بروی ورقه آلومینیومی کپک نمیزند یا سرعت واکنش آن بسیار پایین و کند است.

پرنیان دشتی زاده
:‌کپک هایی که رشد کردند انرژی خود را از مواد تشکیل دهنده نان و نخود میگیرند .