جواب تحقیق صفحه ۶۰ کتاب عربی پایه نهم دو نمونه کتاب معروف در ادبیات فارسی از زبان حیوانات مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

دو نمونه کتاب در ادبیات فارسی از زبان حیوانات

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کلیله و دمنه, مرزبان نامه.

حسن جباری : موش و گربه عبید زاکانی.

نویسنده : سندباد نامه اثر ظهیرالدین سمرقندی در قرن ششم.
بهارستان اثر جامی در برخی از روایات این کتاب از زبان حیوانات نقل شده است.
جوامع الحکایات اثر محمد عوفى فرائدالسلوک منطق الطیر عطار نیشابوری محمدعلی فلاحتی نژاد.

غزل دشتی : مرزبان نامه کتابی است که مرزبان بن رستم یکی از اسپهبدان مازندران انرا نوشت است که از زبان حیوانات نوشته شده .