به پیوست کتاب مراجعه کنید و متن روزها نوشته محمد علی اسلامی ندوشن را بخوانید و به سوال های زیر پاسخ دهید الف کدام ویژگی ها این نوشته را به عنوان خاطره از سایر قالب ها مجزا می کند ؟ ب متن را با توجه به معیار های زیر برسی کنید موضوع زاویه دید شروع سادگی و صمیمیت زبان کارگاه نوشتن صفحه ۲۳ کتاب نگارش پایه کلاس دوازدهم جواب متن روزها محمد علی اسلامی ندوشن همراه با پاسخ جواب انشا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب کارگاه نوشتن نگارش دوازدهم

جواب کارگاه نوشتن پایه دوازدهم

امروز میخواهیم در این پست همه جواب هایی که برای صفحه 23 کتاب نگارش 3 برای پایه دوازدهم تجربی ریاضی انسانی فنی حرفه ای که با نام کتاب نگارش 3 مشخص شده است برای شما عزیزان بگذاریم امیدواریم ناراحت نشده باشیم زیرا این کتاب جدیدا منتشر شده است و بسیاری از افراد انشا و جواب و پاسخی برای این بخش از کتاب نگارش 3 پیدا نکردند ما منتظر میمانیم اگر جواب حاصل شد در این پست جواب را به انتشار خواهیم گذاشت.

پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 22 نگارش دوازدهم

الف:
داستان روزها متنی بسیار ساده و روان دارد. احساسات و عواطف نویسندع بسیار در متن به چشم میخورد و به دلیل همین سادگی و عواطف خواننده به خود اجازه نمیدهد متن را نخوانده رها کند. افزون بر اینکه نویسنده به زیبایی درمورد محل زندگی خود سخن گفته و‌آن را توصیف کرده است همچنین در شخصیت پردازی و توصیف صحنه ها و اتفاقات نکته گویی خود را به رخ کشیده است. درکل سادگی متن و موارد فوق سبب تمایز این خاطره با سایر قالب ها شده است

ب:
موضوع : خاطره ای از دوران کودکی ( تحصیل در دبستان )

زاویه دید: اول شخص

شروع : بر اساس رویداد ( مرگ پدر)

سادگی و صمیمیت زبان : متن نثری بسیار ساده و شیواست که عواطف با آن در آمیخته و آنرا به متنی پویا تبدیل کرده است