جواب آزمایش کنید صفحه ۴۳ کتاب علوم تجربی هشتم کدام استخوان نرم تر است چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استخوانی که در اسید بوده کلسیم وفسفر را از دست داده و به راحتی خم می شود.