جواب درک مطلب صفحه ۱۱۳ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان کدام بیت یا بیت های درس را بیشتر می پسندید؟ دلیل خود را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کاج همسایه با نرمی گفت: دوستی را نمیبرم از یاد شاید این اتفاق هم روزی برای من افتاد به دلیل نشان دادن دوستی، وفا و کمک به هم نوع در سختی و تنها نگذاشتن دیگران در شرایط سخت.