جواب فعالیت صفحه ۳۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم کدام شکل مبادله پول بهتر است آیا راه های دیگری نیز برای مبادله می شناسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. به نظر من خرید اینترنتی بهترین شکل مبادله پول است. خرید با استفاده از کارت های خرید اعتباری – استفاده از پول های کاغذی.