جواب فعالیت صفحه ۳۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم به نظر شما اگر بخواهیم تولید امروز را با گدشته مقایسه کنیم کدام عوامل تولید بیشتر تغییر کرده اند یک مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مواد اولیه، استفاده از تجهیزات الکترونیکی و مکانیک مدرن مثلا در کارخانجات امروزی تولید ماشین، استفاده از تجهیزات رباتیک بسیار زیاد شده است.