جواب ببین و بگو صفحه ۴۹ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم این تصویر به کدام قسمت از درس ارتباط دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اطاعت از ولایت فقیه در دوران غیبت واجب است.