جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم کدام نواحی آسیا بسیار کم جمعیت یا خالی از جمعیت است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آسیای شمال شرقی – آسیای مرکزی- فلات تبت – عربستان – فلات ایران – قسمت داخلی آناتولی. زیرا: دوری از دریاها و بادهای باران آور – قرارگرفتن در داخل کوه های بلند.