جواب فعالیت صفحه ۱۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم بنویسید هر یک از موضوعات زیر که در زندگی روزمره با آن سر و کار دارید به کدام وزارتخانه مربوط می شود درس خواندن در مدرسه وزارت آموزش و پرورش استفاده از اتوبان، بزرگراه ها و جاده های بین شهرها در مسافرت رفتن به سینما و کتابخانه مراجعه به پزشک و بیمارستان مصرف آب و برق از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استفاده از اتوبان، بزرگراه ها و جادههای بین شهرها در مسافرت ← (وزارت راه و شهر سازی)
رفتن به سینما و کتابخانه ← (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
مراجعه به پزشک و بیمارستان ← (وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی)
مصرف آب و برق ← (وزارت نیرو)