جواب فعالیت صفحه ۱۰۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم کدام کشور ها در امور ایران دخالت میکردند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کشورهای انگلیس، روسیه و آمریکا در امور ایران دخالت می کردند.