جواب برسی کنید صفحه ۱۰۳ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم هر یک از مطالب زیر به کدام یک از ویژگی های یک دانش آموز نمونه ارتباط دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

هر یک از مطالب زیر به کدامیک از ویژگی های یک دانش آموز نمونه ارتباط دارد؟
الف) رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : «العلم خزان و مفتاحها السوال»: «پرسش، کلید گنجین هی دانش است.»
…………………………………………………………………………………………………………
ب) امام سجاد (علیه السلام): « حق کسی که به تو علم می آموزد، این است که احترامش را نگه داری در حضور او با دیگران سخن نگویی و به سخنانش گوش فرا دهی»
…………………………………………………………………………………………………………
ج) امام خمینی (رحمه الله علیه): «امیدوارم خداوند به شما عزیزان که کودکانی با محبت هستید توفیق در تحصیل علم و اخلاق مرحمت فرماید»
…………………………………………………………………………………………………………

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) خجالتی نیست و بدون هیچ ترس و نگرانی، هر سوالی دارد از معلم می پرسد.
ب) با ادب است و به همه احترام می گذارد؛ پدر و مادر معلم، همسایه ها و بزرگترها.
ج) همیشه و همه جا و در همه ی کارها بهترین است.

مژگان :‌الف هیچ وقت ازپرسیدن نترسیم و پرسش گر باشیم
ب به همه احترام بگذاری ج همیشه و همه جا مهربان باشیم.

زهرا کریمی : از فرصت هایش خوب استفاده کند و به معلم خود احترام بگذارد و درس هایش را بخواند.
به موقع به مدرسه برود .
با ادب باشد و به همه احترام بگذارد.

نویسنده :‌الف پرسشگر است وخجالتی نیست .
ب. با ادب است وبه همه احترام می گذارد..

ستاره :‌الف)ندانستن عیب نیست پس همیشه پرسشگر باشیم
ب)با ادب باشیم و به یکدیگر احترام بگذاریم.
ج)همیشه در هر مکان مهربان باشیم.

فاطمه : ب)با ادب است و به همهی اعضا و معلم خود و ودیگران به خصوص به بزرگان احترام میگذارد..

ثمین : الف=اگر مشکلی یا سوالی داشته باشد از معلم میپرسد و خجالت نمی کشد.
ب=با ادب است و به دیگران احترام می گذارد مخصوصا کسانی ک به او علم می آموزند مثل معلم و پدر و مادر و….
ج=مهربان است و در کار ها موفق است..