جواب ببین و بگو صفحه ۴۲ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم کدام یک جزء اموال عمومی است چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همه موارد، چون آن ها از پول بیت المال برای رفاه همه هموطنان فراهم شده است و شخصی نیست. زمین بازی: صحیح بازی کردن، تخریب نکردن و آسیب نزدن به وسایل زمین بازی نیمکت پارک: صحیح نشستن روی آن، آسیب نزدن به آن، حکاکی نکردن روی آن نیمکت مدرسه: صحیح نشستن روی آن، آسیب نزدن به آن، حکاکی نکردن روی آن و ننوشتن چیزی روی آن اتوبوس واحد: پرداخت هزینه ی استفاده از آن، صحیح نشستن بر روی صندلی های آن آسیب نزدن به تجهیزاتش سعی می کنم به بهترین نحو از آن ها استفاده کنم تا آسیبی به آن ها نرسد (همانند بهره گیری از وسایل عمومی).