جواب تدبر در قرآن صفحه ۱۴ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم در سوره عصر چه کسانی دچار خسران نمی شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- عدم ایمان به خدا 2- عدم انجام کارهای شایسته 3- عدم سفارش همدیگر به حق و صبر.