جواب گفت و گو صفحه ۷۷ کتاب علوم چهارم ابتدایی دبستان تحقیق درباره موضوع کسانی که حبابهای بزرگتری ساخته اند جثه شان بزرگتر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب گفت و گو کتاب علوم چهارم ابتدایی

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر جثه فرد بزرگتر باشد ممکن است و با ف بزرگتری بسازد ولی این دلیل صددرصد درست نیست زیرا هر کس شش بزرگتری داشته باشد می تواند هوای بیشتری را درون آن جای دهد و حباب بزرگتری بسازد.

اشرف : سلام کسانی که می توانند تنفس عمیق داشته باشند ودم وباز دم طولانی انجام دهند می توانند حباب بزرگتری درست کنند و دم و باز دم فقط در اثر تمرین زیاد وصحیح نفس کشیدن امکان پذیر است البته کسانی که بزرگتر هستند شش بزرگتری دارن وهوای بیشتر در شش های جا میگیرد.

نویسنده : اگر کسی شش بزرگتر داشته باشد میتواند بادکنک بزرگتری باد کند اما باید با دم و بازدم هم همراه باشد و این کار به تمرین فراوان نیاز دارد.

نمیگم : وقتی نفس می کشیم وارد شش ما می شود وبه این عمل دم می گویند.

آیدین : سلام کسانی که جثه ی بزرگتر دارند شش بزرگ هم دارن وهوای زیادی داخل شش ه قرار میگیرد.

سلان : اگر جثه فرد بزرگ تر باشد ممکن است حباب بزرگ تری بسازد ولی این دلیل صد درصد درست نیست زیرا هر که شش بزرگ تری داشته باشد میتواند هوای بیشتری را درون آن جای دهد حباب برگ تری هم بسازد.

نگار : افرادباجثه ی بزرگترشش های بزرگتری دارند ؛ زیرابدن آنهابه مقداربیشتری اکسیژن نیاز دارد.هرچه شش هابزرگترباشدهوای بیشتری درهر دم وارد شده ودرنتیجه هوای بیشتری هم دربازدم خارج می شود.به همین ترتیب می توانندحباب های بزرگتری بسازند.