تحقیق صفحه ۷۷ کتاب علوم چهارم دبستان درباره موضوع کسانی که حبابهای بزرگتری ساخته اند جثه شان بزرگتر است و ابتدایی به صورت کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

گفتگو درباره کسانی که حباب های بزرگتری ساختند

کسانی که حبابهای بزرگتری ساخته اند جثه شان بزرگتر است

در این مطلب ما قرار است که جواب این سوال از کتاب علوم چهارم ابتدایی که در بخش گفتگو آمده است و گفته شده است که با یکدیگر در مورد این موضوع گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید و ما قرار است که این مطلب را با کمک شما عزیزان تکمیل کنیم هنوز جواب این بخش را پیدا نکردیم و اگر بتوانیم که جواب این بخش را پیدا کنیم در همین مطلب قرار خواهیم داد شما عزیزان به ما کمک کنید و دانه ذرت پایین سایت هر کدام مقداری درباره این سوال جواب دهید تا جواب های شما را در همین سایت قرار بدهیم و این مطلب را با کمک شما عزیزان تکمیل کنیم.

جواب کسانی که حبابهای بزرگتری ساخته اند جثه شان بزرگتر است

اگر جثه فرد بزرگتر باشد ممکن است و با ف بزرگتری بسازد ولی این دلیل صددرصد درست نیست زیرا هر کس شش بزرگتری داشته باشد می تواند هوای بیشتری را درون آن جای دهد و حباب بزرگتری بسازد.

سلام کسانی که می توانند تنفس عمیق داشته باشند ودم وباز دم طولانی انجام دهند می توانند حباب بزرگتری درست کنند و دم و باز دم فقط در اثر تمرین زیاد وصحیح نفس کشیدن امکان پذیر است البته کسانی که بزرگتر هستند شش بزرگتری دارن وهوای بیشتر در شش های جا میگیرد این مطلب را اشرف از نظرات پایین سایت فرستاده با تشکر از اشرف عزیز.

اگر کسی شش بزرگتر داشته باشد میتواند بادکنک بزرگتری باد کند اما باید با دم و بازدم هم همراه باشد و این کار به تمرین فراوان نیاز دارد این پیام را نویسنده فرستاده با تشکر از نویسنده عزیز.

نمیگم : وقتی نفس می کشیم وارد شش ما می شود وبه این عمل دم می گویند.

آیدین : سلام کسانی که جثه ی بزرگتر دارند شش بزرگ هم دارن وهوای زیادی داخل شش ه قرار میگیرد.

سلان : اگر جثه فرد بزرگ تر باشد ممکن است حباب بزرگ تری بسازد ولی این دلیل صد درصد درست نیست زیرا هر که شش بزرگ تری داشته باشد میتواند هوای بیشتری را درون آن جای دهد حباب برگ تری هم بسازد.