جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم هنگام وضو گرفتن کسی با تلفن وی تماس بگیرد و او مشغول صحبت با او شود و بعد از پایان صحبت وضوی خود را ادامه دهد وضوی مکلف صحیح است یا باطل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وضو باطل است، زیرا طبق موالات که از شروط وضوی صحیح است، کارهای وضو باید پشت سرهم انجام شود و نباید بین آن ها فاصله بیفتد.