جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۱۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم کسی که به نمازهای پنج گانه اش اهمیت دهد و آنها را اول وقت بخواند چه پاداشی خواهد داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر کس به نمازهای پنچ گانه اش اهمیت دهد و آنها را در وقت خود بخواند، من قول می دهم در روزی که به ملاقات من می آید او را به بهشت ببرم. .