جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۲۴ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حق النفس بعضی از کارهایی که ما هر روز و شب انجام می دهیم و نسبت به خودمان است تا سالم بمانیم و بتوانیم از هر نظر رشد خوبی داشته باشیم به این کارها حق النفس گفته می شود.
حق الناس بخش دیگری از کارها، وظیفه های ما نسبت به دیگران است. ما موظفیم حق دیگران را رعایت کنیم.
حق الله بعضی کارهای دیگر را برای این انجام می دهیم که دستور خداوند را اطاعت کنیم به کارها حق الله گفته می شود.

نویسنده :‌حق الناس بخشی دیگری از از کارها و وظیفه های ما نسبت دیگران است ما مواظبم به نیازمندان کمک کنم دیگران را آزار ندم حق دیگران را رعایت کنم و به کسی ظلم نکنم به این وظایف حق الناس میگویند حق الناس یعنی چه؟ حق که به معنای همان حق است و ناس به معنی مردم پس یعنی حق مردم که باید رعایت شود
توضیح این متن در کتاب پایه هشتم صفحه ۱۲۲ همراه با مثال است.