جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به نفت است با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) وابسته بودن بخش زیادی از دخل و خرج کشور به فروش نفت .
ب) توجه کمتر به بخش های دیگر اقتصادی .
ج) توجه کمتر به کارآفرینی .
د) بخش مهمی از درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف وارد کردن کالاهای صنعتی ، غذایی و دارویی می شود و بدین ترتیب دوباره به جیب کشورهای خریدکننده نفت بر می گردد .
ه) بحران های شدید اقتصادی، سیاسی واجتماعی در صورت کاهش جهانی قیمت نفت .
و) نبودن منابع جایگزین باتوجه به محدودیت منابع نفتی.