جواب فعالیت صفحه ۷۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم کشور ایران را روی کره پیدا کنید و بگویید در نیمکره ی شمالی قرار دارد یا تیمکره ی جنوبی در نیمکره ی شرقی است یا غربی چگونه پی بردید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیمکره شمالی و شرقی.