جواب فعالیت صفحه ۱۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم وزش کدام یک از بادها کشور مارا تحت تاثیر قرار میدهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) بادهای غربی 2) بادهای مدیترانه ای 3) بادهای گرم و خشک جنوب وجنوب غربی 4) بادهای موسمی در قسمت کوچکی از جنوب شرقی کشور.