جواب فعالیت صفحه ۱۹ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم چند نمونه از دفاع و پیروزی گروه ها و کشور های کوچک تر در مقابل قدرت های بزرگ تر از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کشور ما ایران در مقابل استکبار جهانی و قدرت های بزرگ، 8 سال جنگید و به پیروزی رسید. کشور لبنان در مقابل صهیونیست ها در جنگ های مختلف به پیروزی رسید.