ترجمه لغات کتاب فارسی پایه کلاس چهارم ابتدایی دبستان معنی کلمات درس آفریدگار زیبایی درس اول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پذیرفت : قبول کرد
داوری : قضاوت
جهان افروز : روشن کننده ی جهان
نخست : اول ، ابتدا
آویخت : آویزان کرد
شاخه ها تاب نیاوردند : قدرت تحمل نداشتند
جلا داده : براق و درخشنده کرده
قشر : لایه
چیره دست : ماهر
دریغ : افسوس ، حیف
شگفت انگیز : تعجب آور
زینت داد : تزیین کرد
آخر : بالاخره
آهسته : آرام
دمی : لحظه ای
جوی : بجوی ، بیاب ، جستجو کن
بندگان : بنده ها
چند : یک لحظه
هرگز : هیچ وقت
نهان : پنهان