جواب فعالیت صفحه ۷۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم درباره ویژگی هایی که به گل ها کمک میکند تا حشره ها به طرف آنها برود تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گرده افشانی گاهی بوسیله باد صورت می گیرد ولی حشرات کمک زیادی به گرده افشلنی می کنند بدن آن ها دارای کرک می باشند که گرده را جابجا می کنند.