جواب نوشتن صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم انشا درباره در مورد با موضوع دو بند گاهی اوقات تنهایی پسندیده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تنهایی در جایی پسندیده است که آدمی در آن اوقات فکر و اندیشه کند و درباره زندگی خود و اطرافیان فکر کند. در تنهایی بودن و به خود آمدن و در خود نگریستن بسیار ارزشمند است. اگر هنگام با هم بودن گناه می کنیم، غیبت و دروغ بر زبان جاری می کنیم. پس تنهایی نعمتی ارزشمند است که باید قدرش را بدانیم.