جواب تحقیق کنید صفحه ۶۴ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم گرافیت و الماس هر دو از اتم های کربن تشکیل شده اند چرا خواص الماس گرافیت این قدر متفاوت است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.