جواب تحقیق و پژوهش صفحه ۴۶ کتاب علوم تجربی هشتم تحقیق درباره درمورد گرفتگی ماهیچه کشیدگی ماهیچه و درد ماهیچه ای از سایت نکس لود دریافت کنید.

تحقیق و پژوهش علوم هشتم

درباره گرفتگی ماهیچه، کشیدگی ماهیچه و درد ماهیچه ای، اطلاعاتی را جمع آوری کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:
چگونه می توان از موارد فوق جلوگیری کرد؟
در صورت بروز هر کدام از موارد چه باید بکنیم؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گرفتگی ماهیچه: هرگاه بدون انکه نرمش کنیم فعالیت ماهیچه ای شدید انجام دهیم ماهیچه به حالت انقباض شدید می افتد وبه حال استراحت در نمی اید علت آن فقدان موقتی اکسیژن یا انرژی در ماهیچه است با ماساژ دادن و استراحت کردن کم کم رفع می شود.
کشیدگی ماهیچه :در اثر بلند کردن یک جسم سنگین یا کشیده شدن ناگهانی زرد پی ایجاد می شود.
درد ماهیچه :در اثر کار زیاد برای بدن هایی که ورزش و نرمش کمی دارند بوجود می اید با استراحت و حمام آب گرم درد از بین می رود.