جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۵ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چگونه می توانیم در گفتار رفتار و پوشش خود تسلیم امر خدا باشیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با الگو قرار دادن پیامبران که در برابر امر خدا تسلیم بودند.

نویسنده : با انجام کار های سالم و پیروی از از افراد مومن و با تقوا.