جواب برسی صفحه ۱۲۶ کتاب دین و زندگی پایه دهم گفت عبارت ایاک نعبد انسان را در برابر چه گناهانی حفظ خواهد کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گناه عبادت غیر خداوند.