جواب گفت و گو صفحه ۶۲ کتاب ادبیات پایه هشتم جواب گفت و گو درس هشتم آزادگی از سایت نکس لود دریافت کنید.

چه پیوندی میان محتوای درس آداب نیکان با شعر این درس می توان یافت؟
درباره راه های حفظ عزت و آزادگی کشور عزیزمان ایران گفت و گو کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : در هر دو از این درس ما اموختیم که وجه مشترک ان ها اموزش چند موارد اداب در زندگی بود.مثلا در این دو درس هر یک فرد به فرد دیگری که نادان است و خود را بالا تر از هر فردی می داند به او اداب را می اموزد.