جواب گفت و گو صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه نهم درس اول آفرینش همه تنبیه خداوند است از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن گفت و گو درس اول فارسی نهم

1. درباره پیام این درس با هم گفت و گو كنید.
2. جلوه های زیبایی منطقه و محلّ زندگی خود را ذكر كنید و درباره عبرت آموزی آنها بحث كنید.

جواب گفت و گو درس اول فارسی نهم

1. 1) آفریده های خدا برای آگاه کردن دل انسان های صاحب دل هستند.
2) همه آفریده ها در حال تسبیح خداوند هستند.
3) مرغان سحر به انسان غافل می گویند که از خواب غفلت و بی خبری بیدار شود.
4) خداوند از هر عیب و نقصی دور است و …
2. بر عهده دانش آموز